Vannomrade Oyeren

Nyheter

Undersøker kvikksølvinnholdet i fisk

10.12.2012 Les mer

Som et ledd i arbeidet med Vannforskriften skal mengde miljøgifter i vassdragene kartlegges. Miljøgifter er et kvalitetselement som skal inngå vurderingen av vassdragenes tilstand.  Formålet er dessuten å kunne vurdere […]

Beiteområdene i Nordre Øyeren under vann

21.09.2012 Les mer

Foto: Trøgstad kommune Beitelagene i Nordre Øyeren fortviler over høy vannstand de to siste somrene. Vegetasjonen har flere steder stått under vann slik at beitet får dårligere kvalitet. I tillegg […]

Page 7 of 7« First...34567

Søk