Vannomrade Oyeren

Nyheter

Mer kunnskap om vassdragene i ny rapport

15.06.2017 Les mer

På oppdrag av vannområde Øyeren har Norconsult nylig ferdigstilt rapport for overvåkning for årene 2015-2016. Rapporten er fyldig og redegjør systematisk resultatene, herunder økologisk tilstand, for hver av de 36 […]

COWI rapport om biologiske undersøkelser 2015

13.01.2016 Les mer

Som ett ledd i vannområde Øyerens overvåkningsprogram for 2015 har COWI gjennomført biologiske undersøkelser i 28 ulike bekker og elver. Det er gjennomført undersøkelser, og gjort tilstandsvurderinger for bunnlevende dyr […]

Nytt vannområdeutvalg for vannområde Øyeren konstituert

02.12.2015 Les mer

I forbindelse med kommunevalget 2015 er det oppnevnt nye representanter til vannområdeutvalget (styringsgruppa) for vannområde Øyeren. Første møte ble avholdt 25.november i Nes rådhus. I møtet ble nytt vannområdeutvalg konstituert, der Ole André […]

Page 1 of 712345...Last »

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv