Vannomrade Oyeren

Åpent folkemøte om vannforskriften og vannområde Øyeren 27.september – Blaker Skanse

13.09.2012 // admin

Foto: Kristian Moseby

I regi av vannområde Øyeren avholdes det et åpent folkemøte på Blaker Skanse i Sørum kommune den 27.september kl 19. Det vil bli en generell orientering om hva vannforskriften vil bety for deg og om hva vannområdearbeidet går ut på. I tillegg ønskes innspill til arbeidet og de som ønsker kan bli med i vannområdets “referanse gruppe” for å kunne være med å påvirke arbeidet.

Forfatterne Øystein Søbye og Sverre Solberg vil presentere sin nyutgitte bok «Øyeren og elvene». Enkel servering. Påmelding til Kristian Moseby, tlf 99 15 85 30, eller e-post: kristian.moseby@nesak.kommune.no

Leder av styringsgruppa Oddmar Blekkerud (Ordfører i Nes kommune) vil innlede møtet. Markus Lindholm fra Norsk Institutt for Vannforskning vil holde ett innlegg om Vanndirektivet og hvordan man kan finne miljøtilstanden.

 

Foto: Øystein Søbye