Vannomrade Oyeren

Faggruppe Landbruk

Faggruppe landbruk arbeider med problemstillinger knyttet mot vann og landbruk- eller jordbruksvirksomhet. Gruppa består av representanter fra deltakerkommunenes landbruks etater, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen (Oslo og Akershus, Østfold og Hedmark).  I tillegg er deltar bondelagenes fylkeslag.

 

Leder for faggruppe Landbruk er Pernille Aker, Nes kommune.

 

Alle deltakere i gruppa: “Deltakerliste Faggruppe Landbruk“.

 

Møtereferater:

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv