Vannomrade Oyeren

Faggruppe Landbruk

Faggruppe landbruk arbeider med problemstillinger knyttet mot vann og landbruk- eller jordbruksvirksomhet. Gruppa består av representanter fra deltakerkommunenes landbruks etater, Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen (Oslo og Akershus, Østfold og Hedmark).  I tillegg er deltar bondelagenes fylkeslag.

 

Leder for faggruppe Landbruk er Pernille Aker, Nes kommune.

 

Alle deltakere i gruppa: “Deltakerliste Faggruppe Landbruk“.

 

Møtereferater:

Søk