Vannomrade Oyeren

Nyheter

Rapporter fra COWI og Bioforsk ferdige

09.05.2014 Les mer

I forbindelse med vannområde Øyerens tiltaksanalyse har det blitt utarbeidet ett forurensningsregnskap for fosforutslipp til vannforekomstene. Det er gjennomført beregninger av hvor store utslipp ulike kilder bidrar med. Bioforsk har […]

Ny vurdering av miljøtilstanden

05.12.2013 Les mer

På oppdrag fra vannområde Øyeren har Norsk institutt for vannforskning i 2012 og 2013 gjennomført vannmiljøundersøkelser i 20 vannforekomster. Undersøkt har omfattet tradisjonelle vannkjemiske parametere, samt begroingsalger og bunndyr. Det […]

Page 4 of 7« First...23456...Last »

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv