Vannomrade Oyeren

Nyheter

Anbudskonkurranse overvåkning av bunndyr og begroingsalger 2015

21.05.2015 Les mer

Vannområde Øyeren innbyr til åpen anbudskonkurranse for overvåkning av bunndyr og begroingsalger 2015. I tråd med vannforskriften skal det etableres overvåkningsprogrammer. Overvåkningen skal belyse den økologiske tilstanden i vannforekomster som ikke har oppnådd […]

Nye faktaark for vannforekomstene

19.08.2014 Les mer

Nye og oppdaterte faktaark for vannforekomstene i vannområde Øyeren er publisert på vannområdets nettsider. Disse inneholder informasjon om hva som påvirker vannmiljøet i vannforekomsten, miljøtilstandsvurderinger og overvåkningsinformasjon.  Faktaarkene inneholder også lenker til […]

Page 4 of 7« First...23456...Last »

Søk