Vannomrade Oyeren

Faggruppe Økologi

Denne gruppa har som oppgave å ivareta de naturfaglige hensyn i arbeidet. Det kan være seg hensynskrevende områder eller dyrearter, vassdragsundersøkelser, miljøtilstandsvurderinger eller ulike brukermål som miljøgifter i fisk, jordvanning, badevann- eller drikkevannskvalitet.

Gruppa består av representanter fra deltakerkommunenes administrasjon og representanter fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen (Oslo og Akershus, Østfold og Hedmark). I tillegg deltar statlige sektormyndigheter, eksempelvis Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat. Ekstern fagkompetanse innkalles ved behov.

 

Leder for gruppa er Linda Grimsgaard, Rælingen kommune.

 

Alle deltakere i gruppa: “Deltakerliste Faggruppe Økologi“.

 

Møtereferater:

Søk