Vannomrade Oyeren

Vesentlige vannforvaltningspørsmål på høring frem til 31. desember 2012.

06.11.2012 // admin

Dokumentet «vesentlige vannforvaltningsspørsmål» er en sammenstilling av vannområde Øyerens formening av hva som er de vesentlige utfordringene for å oppnå god vannkvalitet innen vannområdet. Vassdragene er delt inn i «vannforekomster» og er gruppert i klasser ettersom de er i risiko for å ikke nå Vannforskriftens mål om god økologisk tilstand innen 2021. For en del av vannforekomstene er det også vurdert en foreløpig miljøtilstand.

I tillegg er det foretatt en vurdering av hensynskrevende områder,  ulike brukerinteresser i vannområdet og mulige interessekonflikter som kan oppstå.

Vannregion Glomma har sammenstilt et slikt dokument for alle vannområder i regionen og  ønskes innspill eller høringsuttalelser til dokumentet. Gir dokumentet et riktig bilde? Har vi glemt noe, eller er noe feil?

Høringsdokumentet for vannområdet og hele Vannregion Glomma finnes på vannportalen.

Finn vannområdets egen versjon av dokumentet her