Vannomrade Oyeren

Styringsgruppa – Vannområdeutvalget

  Styringsgruppa kalles også "Vannområdeutvalg" og er vannområde Øyerens øverste organ. Gruppa består av ordførere og varaordførere fra hver deltakerkommune. I tillegg deltar Akershus Fylkeskommune og Fylkesmenn (Oslo og Akershus, Østfold og Hedmark) som henholdsvis prosess- og fagansvarlige. Styringsgruppa har ansvaret for den overordnede fremdriften og prosjektstyringen og skal sørge for at det skjer på en hensiktsmessig måte og i tråd med sentrale føringer fra Vannregionmyndigheten (Østfold Fylkeskommune). Gruppa skal sørge for nødvendige politiske avklaringer som angår aktiviteter, fremdrift og økonomi. Styringsgruppa legger føringer for arbeidet i den administrative prosjektgruppa. Leder for styringsgruppa er Ole André Myhrvold, ordfører - Trøgstad kommune.   Nestleder er Grete Sjøli, ordfører - Nes kommune.   Alle deltakere i gruppa:  "Deltakerliste Styringsgruppa".     Møtereferater:

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv