Vannomrade Oyeren

Referansegruppe

Referansegruppa er åpen for alle som har et engasjement for vann. Her kan alle som vil delta, enten frittstående enkeltpersoner, bedrifter, frivillige interesse- eller næringslivsorganisasjoner. Hensikten med gruppa er å sikre bred medvirkning i arbeidet. Alle som ønsker kan komme med innspill til arbeidet. Gruppa er planlagt etablert Januar 2013. Den 27. september 2012 ble det avholdt et folkemøte på Blaker Skanse. Et lignende møte ble avholdt i Trøgstad kommune den 6. desember 2012. På disse møtene ble det orientert om vanndirektivet om om arbeidet i vannområde Øyeren, tatt i mot innspill til arbeidet og deltakerne ble invitert til å bli medlem i referansegruppa.

Meld din interesse til å bli med i gruppa til [email protected]

 

Møtereferater:

Søk