Vannomrade Oyeren

Nyheter

Rapporter fra COWI og Bioforsk ferdige

09.05.2014 Les mer

I forbindelse med vannområde Øyerens tiltaksanalyse har det blitt utarbeidet ett forurensningsregnskap for fosforutslipp til vannforekomstene. Det er gjennomført beregninger av hvor store utslipp ulike kilder bidrar med. Bioforsk har […]

Ny vurdering av miljøtilstanden

05.12.2013 Les mer

På oppdrag fra vannområde Øyeren har Norsk institutt for vannforskning i 2012 og 2013 gjennomført vannmiljøundersøkelser i 20 vannforekomster. Undersøkt har omfattet tradisjonelle vannkjemiske parametere, samt begroingsalger og bunndyr. Det […]

Årsmelding for vannområde Øyeren 2012

05.12.2013 Les mer

Årsmelding for vannområde Øyeren for 2012 er nå tilgjengelig på vannområdets nettsider. Last ned årsmeldingen her.   I årsmeldingen kan du blant annet finne: – Informasjon om Vannområde Øyeren – […]

Page 5 of 7« First...34567

Søk