Vannomrade Oyeren

Nyheter

Ny vurdering av miljøtilstanden

05.12.2013 Les mer

På oppdrag fra vannområde Øyeren har Norsk institutt for vannforskning i 2012 og 2013 gjennomført vannmiljøundersøkelser i 20 vannforekomster. Undersøkt har omfattet tradisjonelle vannkjemiske parametere, samt begroingsalger og bunndyr. Det […]

Årsmelding for vannområde Øyeren 2012

05.12.2013 Les mer

Årsmelding for vannområde Øyeren for 2012 er nå tilgjengelig på vannområdets nettsider. Last ned årsmeldingen her.   I årsmeldingen kan du blant annet finne: – Informasjon om Vannområde Øyeren – […]

Lover økt tapping av Øyeren ved flomsituasjoner

26.07.2013 Les mer

I slutten av juni  møttes  ulike berørte instanser og statssekretær Ane Kismul i Olje- og energidepartementet for å snakke nærmere om flomproblematikken i Nordre Øyeren. Den lenge omdiskuterte problematikken ser […]

Under vårflommen i
Page 5 of 7« First...34567

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv