Vannomrade Oyeren

Nyheter

NVE spår 10-års flom i Øyeren

24.05.2013 Les mer

Store nedbørsmengder og snøsmelting i de øvre deler av Glomma har ført til en rekke flomsituasjoner og ødeleggelser (bla i Gudbrandsdalen). Direktør i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Per Sanderud, […]

Undersøker kvikksølvinnholdet i fisk

10.12.2012 Les mer

Som et ledd i arbeidet med Vannforskriften skal mengde miljøgifter i vassdragene kartlegges. Miljøgifter er et kvalitetselement som skal inngå vurderingen av vassdragenes tilstand.  Formålet er dessuten å kunne vurdere […]

Page 6 of 7« First...34567

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv