Vannomrade Oyeren

Undersøker kvikksølvinnholdet i fisk

10.12.2012 // admin

Som et ledd i arbeidet med Vannforskriften skal mengde miljøgifter i vassdragene kartlegges. Miljøgifter er et kvalitetselement som skal inngå vurderingen av vassdragenes tilstand.  Formålet er dessuten å kunne vurdere behov for lokale kostholdsråd i forbindelse med konsum av ferskvannsfisk.  Man kan velge å undersøke mengde miljøgifter i enten vann, sediment eller biologisk materiale. Mengde miljøgifter i fisk gir en viss indikasjon på mengde miljøgifter i vassdraget (vann og sediment).

I regi av vannområde Øyeren startet prosjekt “Kvikksølv i fisk” november 2012. Det skal undersøkes mengde kvikksølv i hovedsakelig abbor fra åtte innsjøer i vannområdet (se tabellen under). Det er mulig at også andre fiskeslag inkluderes i undersøkelsen. Innsamlingen av fisk er satt i gang, og de resterende fiskene blir innhentet ved isfiske vinteren 2012/13.

Dragsjøen i Nes kommune inngår i undersøkelsen

Fra tidligere er kvikksølvinnholdet undersøkt i en betydelig mengde fisk fra Øyeren, samt et mindre talls fisk fra Sagstusjøen i Nes.

Innsamling av fisk foretas av Vannområde Øyeren i samarbeid med Oslomarkas Fiskeadministrasjon og lokale jeger-og fiskerforeninger. Prosjektet er finansiert med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Rapport for undersøkelsen forventes å være ferdig våren 2013 og vil bli publisert på vannområdets nettsider. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

 

Det skal undersøkes fisk fra følgende innsjøer:

Vann-Nett ID Innsjø Kommune
002-4049-L Utsjøen Nes, Eidsvoll
002-138-L Børtervanna  Enebakk
002-3101-L Varsjøen Sørum, Fet
002-3107-L Heia Fet
002-3225-L Bølertjern Fet
002-4326-L Dragsjøen Nes
002-5423-L Nordbytjern  Rælingen, Enebakk
002-5486-L Mosjøen Enebakk