Vannomrade Oyeren

Faggruppe Vann og avløp

Denne gruppa jobber spesielt rettet for å bedre vann- og avløpsløsninger både kommunalt og privat. Gruppen består av kommunaltekniske representanter fra deltakerkommunene.  I tillegg deltar representanter fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen (Oslo og Akershus, Østfold og Hedmark).

 

Leder for faggruppe Vann og Avløp er Thomas Løkenlien Sørby, Nes kommune.

 

For å se alle medlemmer i gruppa se “Deltakerliste for Faggruppe Vann og Avløp“.

 

Møtereferater:

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv