Vannomrade Oyeren

Dokumenter

Her finner du lenker til relevante dokumenter, blant annet fagrapporter, vannområdets prosessdokumenter, møtereferater, plandokumenter og veiledningsmateriell. For regional eller nasjonal informasjon, se www.vannportalen.no.

 

Fagrapporter:

Årsmeldinger

Andre dokumenter utarbeidet av vannområde Øyeren:

 

Referater fra møter i vannområdets grupper:

Styrende regionale dokumenter:

Søk

Hva Skjer

26.03.2015

Møte faggruppe avløp

20.03.2015

Møte faggruppe landbruk

12.03.2015

Møte Styringsgruppa

26.02.2015

Møte prosjektgruppa

26.02.2015

Møte faggruppe økologi

Arkiv