Vannomrade Oyeren

NVE spår 10-års flom i Øyeren

24.05.2013 // admin

Store nedbørsmengder og snøsmelting i de øvre deler av Glomma har ført til en rekke flomsituasjoner og ødeleggelser (bla i Gudbrandsdalen). Direktør i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Per Sanderud,  uttrykte i en

Flom i Glomma ved Funnefoss 2011, Foto: Hanne Eriksen

Flom i Glomma ved Funnefoss 2011, Foto: Hanne Eriksen

pressemelding større bekymring for områdene rundt Øyeren enn Mjøsa. NVE følger situasjonen tett og påpeker at flommens omfang avhenger av været de neste dagene. Det er imidlertid ikke ventet at flommen vil bli like omfattede som Vesle-Ofsen i 1995 da vannføringen nådde 3600 kubikkmeter ved Solbergfoss kraftverk. NVE anslår at flommen i Mjøsa anslagsvis vil bli på størrelse med flommen i 2011, mens de er mer usikre på hvordan utfallet vil bli i Øyeren. Det ventes at Øyeren mandag 27.mai vil oppnå en vannstand på 303,3 meter, som tilsvarer 90 cm høyere vannstand enn i 2011. Vannføringen nedstrøms Øyeren ventes å stige til 3000 kubikkmeter. Vannføring ved Solbergfoss 24.mai er ifølge GLB’s nettside 2800 kubikkmeter (kl 0800).

Les også: Romerike Blad – nettartikkel 23.05.2013 

Les også: www.nve.no – Varsel om stor flom for Sør-Norge, 23.-27.mai 2013