Vannomrade Oyeren

Anbudskonkurranse: Klassifisering av vannforekomster i vannområde Øyeren

09.05.2014 // admin

Vannområde Øyeren innbyr nå til anbudskonkurransen “Klassifisering av vannforekomster i vannområde Øyeren“.

Vassragsregulering

Det skal fastsettes økologisk tilstand for ulike vannforekomster basert på  overvåkningsdata i tråd med vannforskriftens vedlegg V. For enkelte vannforekomster er det behov for ytterligere kunnskap for å basere tilstandsvurderingene på et ferskt datagrunnlag. I den forbindelse ønsker vannområdet å gjennomføre vannmiljøundersøkelser ved 20 ulike lokaliteter i 2014.

Hovedsakelig vil oppdraget bestå i å innhente og analysere prøver av bunndyr og begroingsalger, samt tradisjonelle vannkjemiske parameterere. Det ønskes kun enkel rapportering.

Konkurannsegrunnlag finnes på www.doffin.no

Tilbudsfristen er 2.juni kl 12 (leveres Øvre Romerrike innkjøpssamarbeid)