Vannomrade Oyeren

Faktaark om vassdragene i VO Øyeren 2015

Last ned de enkeltvise faktaarkene ved å trykke på navnet/lenken.

Faktaarkene ble utgitt i mai 2015.

Vassdrag Nedbørsfelt i kommuner
Øyeren Trøgstad, Spydeberg, Fet, Enebakk, Rælingen
Ramstadbekken og Grinibekken Rælingen
Nordbyåa Rælingen, Enebakk
Byåa Rælingen, Enebakk
Bekkefelt Dalefjerdingen, Hammeren og Kirkebygda Enebakk, Spydeberg
Børtervassdraget Enebakk, Rælingen
Frøshaugbekken Trøgstad
Smalelva Trøgstad Trøgstad, Eidsberg
Bekkefelt til Øyeren i Trøgstad Trøgstad
Melnesåa Fet, Trøgstad
Gansåa Fet, Sørum, Aurskog-Høland
Varåavassdraget Fet, Sørum
Sidebekker til Glomma Fet, Sørum, Nes
Åavassdraget Sørum, Nes, Aurskog-Høland
Glomma Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal
Rømua Sørum, Ullensaker, Nes
Drogga Nes
Sagstuåa Nes
Tilløpsbekker Mårud Nes, Sør-Odal
Dyståa Nes, Sør-Odal
Uåavassdraget Nes, Sør-Odal, Nord-Odal
Kampåa Nes, Eidsvoll, Nord-Odal

 

Søk