Vannomrade Oyeren

COWI rapport om biologiske undersøkelser 2015

13.01.2016 // admin

Som ett ledd i vannområde Øyerens overvåkningsprogram for 2015 har COWI gjennomført biologiske undersøkelser i 28 ulike bekker og elver. Det er gjennomført undersøkelser, og gjort tilstandsvurderinger for bunnlevende dyr og begroingsalger. Resulatetene ble i desember 2015 levert i form av en forenklet rapport. COWIs resultater skal innarbeides i årsrapport for overvåkningen 2015, som utarbeides av Norconsult. Årsrapporten skal omfatte både biologisk og vannkjemisk prøvetakning, og vil inneholde grundige vurderinger av samlet økologisk tilstand. Årsrapporten forventes ferdig 15.april 2016.

COWIs rapport kan lastes ned her:

COWI Rapport Biologiske undersokelser i VO Oyeren 2015

BØR1