Vannomrade Oyeren

Nytt faktaark 2019 – landbruket kan hjelpe insekterne og vannmiljøet

24.04.2019 // admin


Vannområde Øyeren utarbeidet april 2019 ett faktaark om hvordan gårdbrukerne kan bidra til å bedre forholdene for insekter ved å anlegge soner med pollinatorvennlige vekster og utvalgte tiltak for å redusere avrenning fra dyrket mark. Faktaarket er utarbeidet i samarbeid med vannområdene Hurdal-Vorma og Leira-Nitelva.

Faktaarket kan lastes ned her.