Vannomrade Oyeren

Nye faktaark om vassdragene i vannområde Øyeren

28.05.2015 // admin

Nye faktaark om vassdragene i vannområde Øyeren

I mai 2015 ferdigstilte vannområde Øyeren en serie med 22 faktaark med informasjon om vassdragene i området. Formålet med faktaarkene har vært å lage en forenklet og lett forståelig kunnskapsoversikt for de ulike vassdragene. Arkene inneholder generell informasjon om vassdragene, samt litt om brukerinteresser og utfordringer knyttet til vannmiljøet. Faktaarkene oppsummerer blant annet resultater fra vannmiljøovervåkningen som er gjennomført, med tilhørende vurderinger av miljøtilstanden. I faktaarkene er det videre rettet fokus mot hvilke forurensningskilder (hovedsakelig fosforkilder) som påvirker vannmiljøtilstanden og hvilke tiltak det er behov for å gjennomføre.

Faktaarkene kan lastes ned her.

Screenshot_faktaark1Screenshot_faktaark2