Vannomrade Oyeren

Faktaark for hver vannforekomst

Vannområde Øyeren har laget faktaark for områdets 55 vannforekomster. Faktaarket inneholder informasjon om tidligere vassdragsovervåkning, verneområder, foreløpig miljøtilstand, hva man antar påvirker vassdragene, og lenker til relevante rapporter. Gi oss gjerne tilbakemelding på faktaarkene.

NB! Noen av lenkene i faktaarkene er kun klikkbare på venstre side.

Last ned faktaark ved å klikke på navnet til vannforekomsten (Status per 18.08.2014):

Elve-VF Faktark ID (Vann-Nett) Kommune
Bekkefelt til Øyeren Dalefjerdingen, Hammeren og Kirkebygda 002-3361-R Enebakk, Spydeberg
Bekkfelt til Øyeren Trøgstad 002-2572-R Trøgstad
Byåa 002-2998-R Rælingen, Enebakk
Børterelva (kSMVF) 002-2586-R Enebakk
Drogga nedre 002-3404-R Nes
Dyståa nedre 002-3441-R Nes, Sør-Odal
Gansåa 002-2818-R Aurskog-Høland, Fet
Glomma (kSMVF) 002-2812-R Fet, Nes, Sør-Odal, Sørum
Hvalsbekken 002-2803-R Fet
Kampåa Nedre 002-1585-R Nes
Kampåa Øvre 002-1583-R Nes
Melnesåa 002-2594-R Trøgstad, Fet
Nordbyåa 002-2999-R Rælingen, Enebakk
Ramstadbekken 002-2814-R Rælingen
Rømua 002-3164-R Sørum, Skedsmo, Ullensaker, Nes, Eidsvoll
Sagstuåa nedre 002-1609-R Nes
Sagstuåa øvre 002-1600-R Nes
Sidebekker til Glomma nedstr Rånåsfoss 002-3410-R Fet, Sørum
Sidebekker til Glomma oppstr Rånåsfoss 002-3419-R Sørum, Nes
Sideelver til Børterelva 002-2587-R Enebakk
Sideelver til Børtervanna 002-60-R Rælingen, Enebakk
Skjønhaugbekken (Sønnabekken) 002-2566-R Trøgstad
Smalelva Trøgstad 002-17-R Trøgstad, Eidsberg
Tilløpsbekker til Øyeren, Fet 002-2858-R Fet
Tilløpsvassdrag Glomma (Mårud- Funnefoss) 002-2860-R Nes, Sør-Odal
Tilløpsvassdrag Utsjøen/Murua/Tennungen 002-65-R Nes, Eidsvoll, Nord-Odal
Tomter 002-2997-R Rælingen
Ua nedre 002-1599-R Nes
Ua øvre 002-1598-R Nes, Nord-Odal, Sør-Odal
Varåa nedre 002-3415-R Sørum, Fet
Fossåa, Sloråa, Kauserudåa 002-3434-R Aurskog-Høland, Sørum, Nes
Innsjø-VF faktaark ID ( Vann-Nett) Kommune
Asketjernet 002-3052-L Aurskog-Høland, Nes
Bølertjern 002-3225-L Fet
Børtervatna 002-138-L Enebakk
Dragsjøen 002-4326-L Nes
Gjeddetjern 002-3191-L Rælingen, Enebakk
Heia 002-3107-L Fet
Mosjøen 002-5486-L Enebakk
Nordbysjøen 002-5423-L Rælingen, Enebakk
Sagstusjøen 002-4280-L Nes
Utsjøen 002-4049-L Nes, Eidsvoll
Varsjøen 002-3101-L Sørum, Fet
Øyeren 002-113-L Trøgstad, Spydeberg, Fet, Enebakk, Rælingen
Grunnvanns-VF faktaark ID ( Vann-Nett) Kommune
Kongsvinger – Seterstøåa 002-772-G Nes, Kongsvinger, Sør-Odal
Monaryggen 002-169-G Trøgstad, Eidsberg
Sandstangen 002-832-G Trøgstad
Tunnerud 002-981-G Fet
Øyerdelta 002-831-G Fet, Rælingen

Søk