Vannomrade Oyeren

Nye faktaark for vannforekomstene

19.08.2014 // admin

Nye og oppdaterte faktaark for vannforekomstene i vannområde Øyeren er publisert på vannområdets nettsider. Disse inneholder informasjon om hva som påvirker vannmiljøet i vannforekomsten, miljøtilstandsvurderinger og overvåkningsinformasjon.  Faktaarkene inneholder også lenker til relevante overvåkningsrapporter som omhandler vassdragene. Innspill om feil eller mangler i faktaarkene kan meldes inn per mail eller telefon 99 15 85 30.

 

Screenshot_faktaark