Vannomrade Oyeren

Nyheter

Historisk tilbakeblikk i sedimentene i Øyeren

10.04.2018 Les mer

Høsten 2016 ble det innhentet prøver fra Øyerens dypbasseng for å foreta et historisk tilbakeblikk i sedimentene. Prosjektets hovedformål var å vurdere om sedimenteringen av partikler, primærproduksjonen og forurensningssituasjonen i […]

Mer kunnskap om vassdragene i ny rapport

15.06.2017 Les mer

På oppdrag av vannområde Øyeren har Norconsult nylig ferdigstilt rapport for overvåkning for årene 2015-2016. Rapporten er fyldig og redegjør systematisk resultatene, herunder økologisk tilstand, for hver av de 36 […]

Page 1 of 712345...Last »

Søk